• Požehnanie tried MŠ

     • Aj tento rok sa konalo požehnanie tried a priestorov MŠ. V pondelok po vianočných prázdninách prišiel požehnať triedy don Peter Bučány.


     • Ozdobovanie stromčeka

     • V stredu 20.12. boli deti s pani učiteľkami ozdobovať stromček v kostole na Trnávke. Každá trieda si pripravila jeden druh vianočnej ozdoby, ktorou vyzdobili stromček. Ozdobovanie stromčeka sprevádzali spievaním vianočných kolied. Za odmenu dostali od saleziánov sladké prekvapenie.

     • Vianočná besiedka

     • Aj tento rok si deti pod vedením pani učiteliek pripravili vianočný program o narodení Ježiša v Betleheme.

      Príbeh narodenia uviedli štyri sviečky: pokoj, láska,viera a nádej. Nechýbali anjeli, králi a samozrejme hlavný hrdinovia príbehu, Jozef s Máriou a malý Ježiško.

      Odkaz, ktorý nám zanechali sviece: "Plameň nádeje by nemal v našom živote vyhasnúť. Tak poďme spolu svietiť", nech ostane v našich srdciach po celý rok.

      Po besiedke si deti pochutnali na výbornom punči. Spolu s rodičmi vyrábali ozdoby na stromček a 

      nechýbalo ani tradičné pečenie vianočných medovníkov.

       

       

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Šiesteho decembra do našej škôky prišiel Mikuláš s anjelom, ktorý deťom zahral krásnu melódiu na flaute.

      Deti mali s ich návštevy veľkú radosť. Mikulášovi zaspiavali koledy a pieseň k sv. Mikulášovi pri ktorej ich anjel sprevádzal svojou hrou na flaute.

      Mikuláš deťom odovzdal darčeky v eko balíčkoch.

       

    • Minizoo
     • Minizoo

     •  V novembri nás navštívila Minizoo. Deti mali možnosť vidieť lesné zvieratká. Najviac deti zaujal ježko a jašterička.

    • Zimná rozprávka
     • Zimná rozprávka

     • V piatok 24.11. zavítal do MŠ Mamy bábkoherec Margity Martin Žák s divadielkom Zimná rozprávka.

      Hlavným hrdinom príbehu bol malý škôlkar Jurko. Jurko nemal veľa kamarátov v škôlke, pretože nevedel rešpektovať potreby iných detí. Jurkov ocko požiadal naše deti o pomoc. Poprosil ich aby Jurka naučili slušne sa správať. Deti to Jurka naučili.  V rodine škôlkara Jurka zavládlo šťastie a pohoda.

     • Miro Jilo

     • Miro Jilo si pre deti pripravil pesničkohry zamerané na zmysly. Deti používali rôzne predmety ako farebné šatky, papier, papuče :), ktorými vyjadrovali rytmuts a mohli tak viac precítiť charakter a náladu hudobnej skladby.

     • Jesenné prázdniny

     •  

                                                                     

      Vec:   Oznámenie o obmedzení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin (30. – 31. 10. 2023)

       

       

      Oznamujeme rodičom, že v súlade so školským poriadkom MŠ Mamy Margity a z dôvodu zníženého  počtu prihlásených detí (podľa prieskumu), bude v našej materskej škole počas jesenných prázdnin

       

      30. 10. 2023 (pondelok) a 31. 10. 2023 (utorok)

        v    p r e v á d z k e   

      j e d n a   t r i e d a (trieda Zvončeky)

       

      v    č a s e   od   7.30 – 16.00h.

      Mgr. Bc. Anna Šátková

               riaditeľka mš

       

      Na vedomie:

      Anton Hraboš, poverený zriaďovateľom

     • Sokoliari

     • V piatok 20.10. k nám do MŠ prišli Sokoliari, ktorí deťom predstavili denných aj nočných operených dravcov.

      Deti tak mali možnosť naživo vidieť napr. Výra lesného, ale aj Orla púštneho.

    • Strašiak
     • Strašiak

     • Na prosbu saleziánov z Trnávky naše deti pod vedením pani učiteľky Natálie vyrobili do farskej záhrady strašiaka.

    • Jablkový sad Dunajská Lužná
     • Jablkový sad Dunajská Lužná

     • V piatok 6.10. deti navštívili Jabkový sad v Dunajskej Lužnej, kde sa mohli oboznámiť s tým, ako sa pestujú jablká a čo všetko potrebujú pracovníci sadu urobiť, aby úroda jabĺk bola čo najhojnejšia.

      V rámci prezentácie mohli deti ochutnať rôzne druhy jabĺk. 

      Na záver si mohli za pomoci asistentky otrhnúť jabko zo sadu. 

    • Turín
     • Turín

     •  Turín.

      Turín🇮🇹

      Deň pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie sme na obed naštartovali deväťmiestne auto a vyrazili sme - smer Taliansko. Išli sme navštíviť nášho priateľa Don Bosca. Škôlka Mamy Margity, spolu so saleziánom (Andrej Kňaze) sme sa vybrali do Turína. Salezián, ktorý má otcovský prístup a zapálené srdce pre toto povolanie, nám  cestou rozprával o živote Jána Bosca ,ale aj ,,pikošky” z turínskych ulíc. 

      Počas nie krátkej  cesty nám vyhrávali v aute pesničky od skladby ,,Felicitá” až po ,,Viva la Mamma”. Z auta už vidieť Baziliku, už sme blízko. A môže sa vystupovať. Naše prvé kroky viedli do domu, kde žil Don Bosco. Videli sme izbičky, v ktorých sa to všetko začalo. Tam, kde sa Janko narodil (miesto rodného domu) stojí dnes Bazilika. Keď sme otvorili  dvere, videli sme interiér, ktorý bol obklopený lipovým drevom.  Sadli sme si do lavíc a chvíľočku zotrvali -,,tam kde duša plesá a srdce raduje sa, tam ,kde v modlitbe pokoj a ticho nájdeš.” Potom sme sa ešte pred prechádzkou zastavili pri  soche Mamy Margity - veď tu si musíme dať fotku aj s ňou! Naše kroky potom viedli na asi  pol hodinovú cestu do Morialda. Tu sme mohli vidieť dom ďalšieho svätého zo saleziánskej rodiny - sv. Dominik Sávio. Neďaleko domu stojí kaplnka sv. Pietra, kde sme mali slávnostnú sv.omšu.  Po nej sme sa ešte poprechádzali pri septembrovom zapadajúcom slnku. A znova   sme  nastúpili do auta - smer  ubytovanie - Pianezza ( asi 12 km od Turína). Tam sme sa zložili v bývalom sídle biskupa, kde bola aj záhrada s výhľadom na krajinu. Nasledovala trojchodová tradičná piemontská večera a neskôr krátka prechádzka večernými ulicami. 

      Je tu ráno a ďalší deň v Taliansku. Vonku poprcháva, ale nestrácame nádej, že sa vyčasí. Dnes je v pláne  návšteva Valdocca. Hľadáme miesto na parkovanie. Počas toho nám kýva bývalý hlavný predstavený - Ángel Fernández Artime (súčasný kardinál). Ranná sv. omša dnes bola v priestoroch, kde Don Bosco býval na Valdocccu. Po omši sme si išli pozrieť novo zrekonštruované múzeum - Museo Casa Don Bosco. Tu sme mohli vidieť jeho izbu, kde spovedal, obrazy, ktoré sa zaznamenali počas jeho  života  ale aj nápis, ktorý písal svojim chlapcom ,, Vi aspetto tutti in Paradiso.” ( Čakám vás všetkých v nebi). Nasledovala prehliadka átria Valdocca. Nemohla chýbať návšteva baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov-  jeden zo splnených snov Don Bosca. Nemal peniaze, ani materiál na výstavbu Baziliky. Avšak chcel a veril. Našli sa ľudia, ktorí mu tento sen pomohli splniť. V roku 1863 - 1868 bola táto Bazilika postavená a je srdcom saleziánskej rodiny dodnes.  V strede Valdocca stojí socha Don Bosca. Fotka s našim kamošom nemohla chýbať. A pravda, nákupy v obchodíku taktiež. Poobedná prechádzka turínskymi ulicami, kde sme videli prechádzať karabinierov a dozvedeli sme sa od Andyho čo- to o meste. Pozreli  sme si aj  Turínske plátno a relikvie P.G. Frassatiho. Opäť nemohla chýbať káva v tradičnej kaviarni - Al Bicerin. Pred večerom sme ešte navštívili automobilové múzeum, kde sme videli auta rôzneho typu a roku výroby. Neplánovane  sme večer  navštívili ešte jedno saleziánske stredisko, kde sme pozdravili saleziánov aj zo Slovenska. Posledná zastávka  bola vo Verone. Tam sme sa  ráno zúčastnili na  talianskej omši, ktorú doprevádzal zbor. Musím povedať, že pri niektorých pesničkách mi bolo do tanca. Potom sme išli pozrieť slávny balkón Rómea a Júlie. Vo večerných hodinách nás čakala dlhá cesta domov. 

       

      …a posledná  od Don Bosca:,, non, ti scordar di me” ( nezabudni na mňa)…nezabudneme a dúfam, že sa niekedy opäť v Turíne stretneme….:-)!

       

       

     • Rozlúčka s predškolákmi

     • Na sviatok svätých Petra a Pavla sme sa počas sv. omše rozlúčili s predškolákmi.

      Don Cyril požehnal deťom školské tašky a medailóniky Panny Márie Pomocnice kresťanov.

      Rozlúčková slávnosť pokračovala vo Farskej záhrade občerstvením, ktoré pripravili šikovné ruky mamičiek.