• Občianske združenie Mamy Margity vzniklo za účelom vytvárania a posilňovania vzájomných vzťahov medzi rodičmi detí z materskej školy, samotných pracovníkov a postupne sa rozšírilo o spoluprácu s komunitou ľudí z rodinného centra a materského centra Mamy Margity.

     

    Sme vďační rodičom za spoluprácu pri zveľaďovaní nášho interiéru a exteriéru, ktoré slúži všetkým deťom. Zároveň poukázaním vašich 2% - 3% z dane a pravidelným príspevkom rodičov pomáhate k skvalitneniu a zveľadeniu pobytu detí v materskej škole.

     

    OZ v šk.r. 2021/2022 zorganizovalo výlety do prírody, prednášky k environmentálnej výchove, vytvára knižnicu na chodbe škôlky vrátane nového nábytku a kníh a úspešne získalo granty od spoločností Volkswagen, ZSE a BVS pre obnovu škôlkarského ihriska.

     

    Poplatok odsúhlasený rodičmi do Občianskeho združenia Mamy Margity:

    Číslo účtu IBAN:    SK2883300000002901452919

    Variabilný symbol: počet mesiacov, za ktoré platíte

    Suma:                      30,- eur/6 mesiacov         (splatné do 30.09. a 31.01.)

                                          60,- eur/12 mesiacov       (splatné do 30.09.)        

    Poznámka:              meno a priezvisko dieťaťa, trieda                         

                                                                                                                                            

    Ďakujeme, že nám venujete aj svoje 2% - 3% z dane.

     

    Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

     

    Obchodné meno alebo názov:          OZ MAMY MARGITY

    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:         PAVLOVIČOVA 3325/3, 82104 BRATISLAVA

    Právna forma:                                    OBČIANSKE ZDRUŽENIE

    Identifikačné číslo (IČO/SID):            51192144

     

    Samozrejme dobrovoľný príspevok do OZ Mamy Margity je vítaný.

    Naše číslo účtu je: SK2883300000002901452919