• Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2024 sa budú prijímať v dňoch 2. – 16. mája 2024 elektronicky cez web stránku materskej školy.
    • Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
    • Výchova v kresťanskom duchu
    • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
    • Marie Montessori
    • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa
 • Najnovšie

  Novinky

   • MDD

   • 4. 6. 2024
   • Dnešnú oslavu MDD deti strávili s pesničkárom Mirom Jilom v telocvični, kvôli nepriazni počasia.

    Deťom však radosť z pohybu a zábava nechýbala. Pod vedením Mira Jila si deti mohli zaspievať, zacvičiť, zbaviť sa Lepichňapa, vyrábať dunajské vlny, zajazdiť si na bicykli či premeniť sa na zaujímavú sochu.

   • MDD: Čítať viac
   • Galéria

   • 4. 6. 2024
   • V piatok 17.5. sme s deťmi navštívili Slovenskú národnu galériu v ktorej deťom pracovníci galérie predstavili zaujímavý a kreatívny program s názvom Tvary v dlani. deti si mohli vyskúšať ako tuhne sádra v dlani ako sa mení jej tvar a konzistencia a obdivovať tvar ktorý z odliatku sadry v dlani vznikol.

   • Galéria: Čítať viac
   • Aktualizačné vzdelávanie

   • 16. 5. 2024
   • V sobotu 11.5. sa pani učiteľky z materskej Školy Mamy Margity a Cirkevnej materskej Śkoly Márie Mazzarelovej stretli na aktualizačnom vzdelávaní.

    Lektorka aktualizačného vzdelávania Mgr. Mária Kozelková PhD. nás sprevádzala tvorbou kazuistiky dieťaťa.

    Spoločne sme sa pri vytváraní kazuistiky obohoatili o vzájomné skúsenosti, ako lepšie pracovať s deťmi a vytvárať im pripravené prostredie vzhľadom na ich potreby.

   • Aktualizačné vzdelávanie: Čítať viac
   • Stavba rieky

   • 16. 5. 2024
   • Pani Materňáková pomocou názornej ukážky deťom predstavila ako funguje riečným systém. Deti si mohli vytvoriť rieku a pozorovať vodných živočíchov.

   • Stavba rieky: Čítať viac
   • Vypúšťanie motýľov

   • 9. 5. 2024
   • Počas troch týždňov mohli deti v pozorovacom stanovišti sledovať vývinové štádia motýľa od vajíčka až po dospelého jedinca.

    Za priaznivého počasia sme motýle vypustili z prenosnej sieťky do voľnej prírody. Deti vypúšťanie motýľov pozorne sledovali a povzbudzovali tie motýle, ktoré sa báli vyletieť.

   • Vypúšťanie motýľov: Čítať viac
   • Minizoo

   • 1. 5. 2024
   • 19.4. v piatok Minizoo predstavilo deťom z našej MŠ vodných živočíchov.

    Deti mohli naživo vidieť mloka, korytnačku, vretenicu aj malého Skokana. Oboznámili sa s tým, kde vodné živočíchy žijú a ako sa máme k nim správať vo voľnej prírode.

   • Minizoo: Čítať viac
   • Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

   • 4. 4. 2024
   • OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM ROKU 2024/25

    Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní ( ďalej len “školský zákon”) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava po prerokovaní podmienok prijímania na predprimárne vzdelávanie so zriadovateľom materskej školy informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2024 sa budú prijímať

   • Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa: Čítať viac
   • Návšteva knižnice

   • 4. 4. 2024
   • Deti zo škôlky Mamy Margity koncom marca navštívili knižnicu na Trnávke. Pani knihovníčka deťom ukázala niekoľko zaujímavých kníh. Jednou z nich bola kniha o zvieratách. Keď sme do nej nazreli, nebola to len taká obyčajná kniha. Táto vedela prehrávať zvuky zvierat ,ktoré žujú aj v iných kútoch sveta.

   • Návšteva knižnice : Čítať viac
   • Interaktívne čítanie

   • 26. 3. 2024
   • Pani Mimi predstavila deťom počas interaktívneho čítania rodinu pána Losa, ktorá veľmi rada po večeroch čítala knihy. Počas čítania pili horúcu čokoládu a túlili sa k sebe v teplom peliešku.

    Ako to pokračovalo keď prečítali všetky knihy, ktoré mali doma a ako nadchli pre čítanie všetkých obyvateľov lesa sa môžete dozvedieť aj z knihy, ktorú pre vás vyrobili vaše deti.

   • Interaktívne čítanie: Čítať viac
   • Ponožková výzva

   • 24. 3. 2024
   • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Rozdielnymi ponožkami, ktoré sme si obuli, sme vyjadrili podporu jedinečnosti a odlišnosti každého z nás. Každý z nás je osobnosť, každý z nás je neopakovateľný a niečím výnimočný… V tento deň sme sa s deťmi rozprávali o potrebách pomoci a ako deti s Downovým syndrómom podporiť. Pripravili sme si pre nich zaujímavé aktivity, ktoré im priblížili, aké úsilie musia ľudia s celoživotnou hypotóniou vynaložiť pri úplne bežných činnostiach. Navliekali koráliky, listovali v knižkách, pracovali s kartičkami či kreslili obrázok v hrubých zimných rukaviciach alebo chodili po elipse a preskakovali prekážky vo veľkých topánkach. Deti si tento deň užili a opäť sa dozvedeli niečo nové.

   • Ponožková výzva: Čítať viac
   • Swap kníh a spoločenských hier

   • 22. 2. 2024
   • Milé deti a rodičia MŠ Mamy Margity,​​​​​​

    Príďte si vymeniť s kamošmi knižku alebo spoločenskú hru pred jarnými prázdninami..:-)))

    Chceli by sme pozvať všetky deti na mini Swap kníh a spoločenských hier.

    Kedy: štvrtok 29.2.2024 v čase od 14.00-17.00

    Kde: škôlkarska knižnica na medziposchodí, v prípade dobrého počasia vonku pred vstupom

   • Swap kníh a spoločenských hier : Čítať viac
   • Oslava Don Bosca

   • 1. 2. 2024
   • Deti v MŠ mamy Margity oslávili sviatok Don Bosca zaujímavými hrami. Každá trieda skladala iný obrázok na ktorom bol Don Bosco s deťmi. Odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa informácií zo života Dona Bosca a nakoniec si v telocvični vyskúšali chôdzu po lane a zahrali hru "Don Boscova palička ".

   • Oslava Don Bosca: Čítať viac
   • Pesničkohry s Mirom Jilom

   • 11. 1. 2024
   • Hudobno pohybové hry s Mirom Jilom sa niesli v znamení malých zajačikov, na ktoré sa deti premenili počas pesničkohier. Deti si vyskúšali zajačiu rozvičku, rytmizačnú hru s paličkami a hru na papierové činely na motívy z baletu Luskáčik. Na záver si vyskúšali skok do farebných kruhov pri ktorom smer určili papuče.

   • Pesničkohry s Mirom Jilom: Čítať viac
 • Pre rodičov

 • Podporte nás

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
  • Mestská časť Bratislava - Ružinov
  • Nadácia SPP
  • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
  • Nadácia Volkswagen Slovakia
  • Nadácia BVS