• Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Swap kníh a spoločenských hier

      • 22. 2. 2024
      • Milé deti a rodičia MŠ Mamy Margity,​​​​​​

       Príďte si vymeniť s kamošmi knižku alebo spoločenskú hru pred jarnými prázdninami..:-)))

       Chceli by sme pozvať všetky deti na mini Swap kníh a spoločenských hier.

       Kedy: štvrtok 29.2.2024 v čase od 14.00-17.00

       Kde: škôlkarska knižnica na medziposchodí, v prípade dobrého počasia vonku pred vstupom

      • Swap kníh a spoločenských hier : Čítať viac
      • Oslava Don Bosca

      • 1. 2. 2024
      • Deti v MŠ mamy Margity oslávili sviatok Don Bosca zaujímavými hrami. Každá trieda skladala iný obrázok na ktorom bol Don Bosco s deťmi. Odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa informácií zo života Dona Bosca a nakoniec si v telocvični vyskúšali chôdzu po lane a zahrali hru "Don Boscova palička ".

      • Oslava Don Bosca: Čítať viac
      • Pesničkohry s Mirom Jilom

      • 11. 1. 2024
      • Hudobno pohybové hry s Mirom Jilom sa niesli v znamení malých zajačikov, na ktoré sa deti premenili počas pesničkohier. Deti si vyskúšali zajačiu rozvičku, rytmizačnú hru s paličkami a hru na papierové činely na motívy z baletu Luskáčik. Na záver si vyskúšali skok do farebných kruhov pri ktorom smer určili papuče.

      • Pesničkohry s Mirom Jilom: Čítať viac
      • Požehnanie tried MŠ

      • 11. 1. 2024
      • Aj tento rok sa konalo požehnanie tried a priestorov MŠ. V pondelok po vianočných prázdninách prišiel požehnať triedy don Peter Bučány.


      • Požehnanie tried MŠ: Čítať viac
      • Ozdobovanie stromčeka

      • 23. 12. 2023
      • V stredu 20.12. boli deti s pani učiteľkami ozdobovať stromček v kostole na Trnávke. Každá trieda si pripravila jeden druh vianočnej ozdoby, ktorou vyzdobili stromček. Ozdobovanie stromčeka sprevádzali spievaním vianočných kolied. Za odmenu dostali od saleziánov sladké prekvapenie.

      • Ozdobovanie stromčeka: Čítať viac
      • Vianočná besiedka

      • 23. 12. 2023
      • Aj tento rok si deti pod vedením pani učiteliek pripravili vianočný program o narodení Ježiša v Betleheme.

       Príbeh narodenia uviedli štyri sviečky: pokoj, láska,viera a nádej. Nechýbali anjeli, králi a samozrejme hlavný hrdinovia príbehu, Jozef s Máriou a malý Ježiško.

       Odkaz, ktorý nám zanechali sviece: "Plameň nádeje by nemal v našom živote vyhasnúť. Tak poďme spolu svietiť", nech ostane v našich srdciach po celý rok.

      • Vianočná besiedka: Čítať viac
      • Mikuláš

      • 12. 12. 2023
      • Šiesteho decembra do našej škôky prišiel Mikuláš s anjelom, ktorý deťom zahral krásnu melódiu na flaute.

       Deti mali s ich návštevy veľkú radosť. Mikulášovi zaspiavali koledy a pieseň k sv. Mikulášovi pri ktorej ich anjel sprevádzal svojou hrou na flaute.

       Mikuláš deťom odovzdal darčeky v eko balíčkoch.

      • Mikuláš: Čítať viac
      • Minizoo

      • 12. 12. 2023
      • V novembri nás navštívila Minizoo. Deti mali možnosť vidieť lesné zvieratká. Najviac deti zaujal ježko a jašterička.

      • Minizoo: Čítať viac
      • Zimná rozprávka

      • 28. 11. 2023
      • V piatok 24.11. zavítal do MŠ Mamy bábkoherec Margity Martin Žák s divadielkom Zimná rozprávka.

       Hlavným hrdinom príbehu bol malý škôlkar Jurko. Jurko nemal veľa kamarátov v škôlke, pretože nevedel rešpektovať potreby iných detí. Jurkov ocko požiadal naše deti o pomoc. Poprosil ich aby Jurka naučili slušne sa správať. Deti to Jurka naučili. V rodine škôlkara Jurka zavládlo šťastie a pohoda.

      • Zimná rozprávka: Čítať viac
      • Miro Jilo

      • 13. 11. 2023
      • Miro Jilo si pre deti pripravil pesničkohry zamerané na zmysly. Deti používali rôzne predmety ako farebné šatky, papier, papuče :), ktorými vyjadrovali rytmuts a mohli tak viac precítiť charakter a náladu hudobnej skladby.

      • Miro Jilo: Čítať viac
      • Jesenné prázdniny

      • 26. 10. 2023
      • Vec: Oznámenie o obmedzení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin (30. – 31. 10. 2023)

       Oznamujeme rodičom, že v súlade so školským poriadkom MŠ Mamy Margity a z dôvodu zníženého počtu prihlásených detí (podľa prieskumu), bude v našej materskej škole počas jesenných prázdnin

      • Jesenné prázdniny: Čítať viac
      • Sokoliari

      • 22. 10. 2023
      • V piatok 20.10. k nám do MŠ prišli Sokoliari, ktorí deťom predstavili denných aj nočných operených dravcov.

       Deti tak mali možnosť naživo vidieť napr. Výra lesného, ale aj Orla púštneho.

      • Sokoliari: Čítať viac
      • Strašiak

      • 12. 10. 2023
      • Na prosbu saleziánov z Trnávky naše deti pod vedením pani učiteľky Natálie vyrobili do farskej záhrady strašiaka.

      • Strašiak: Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
     • Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia BVS