• Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Aktivita na doma - pondelok (23.3.)
      • 23. 3. 2020
      • Milé deti, tento týždeň sa budeme venovať rastlinám, kvietkom, malému experimentu. Čakajú nás rôzne milé aktivity, ktoré sa budeme čo najviac snažiť prispôsobiť Vášmu domácemu prostrediu a možnostiam, ktoré doma máte.

       Keďže sa teraz nemôžeme vidieť a chodiť do škôlky, nachystali sme pre vás niekoľko aktivít, ktoré si môžete urobiť doma so svojimi rodičmi. Potom nám spoločne pošlite fotku, aby sme sa mohli aj my potešiť. 😊

      • Aktivita na doma - pondelok (23.3.): Čítať viac
      • Milión detí sa modlí ruženec
      • 17. 3. 2020
      • Aj naša MŠ sa zapojila do tejto krásnej akcie, celosvetovej modlitebnej iniciatívy. Dňa 18.10. sme sa spolu s deťmi vybrali do kostola sv. Dona Bosca a spoločne sme sa interaktívnou formou pomodlili ruženec.

      • Milión detí sa modlí ruženec: Čítať viac
      • Divadielko "Pupo a Fazuľka"
      • 17. 3. 2020
      • 21.11. sme boli súčasťou interaktívneho predstavenia na motívy knihy Hany Lasicovej "Pupo a Fazuľka" v prevedení Divadla Fí.

       Pupo a Fazuľka sú deti ako každé iné. Hrávajú sa spolu na ihrisku, ich rodičia sa navzájom poznajú. Fazuľka sa ničoho nebojí a rada sa hráva sama, na rozdiel od Pupa, ktorý sa rád hrá s inými deťmi a nových vecí sa trošku bojí. Má strach, že ich nezvládne. Navzájom si pomáhajú v zložitých situáciách hravými spôsobmi.

      • Divadielko "Pupo a Fazuľka": Čítať viac
      • Mikuláš
      • 17. 3. 2020
      • 6.12. sme nedočkavo čakali Mikuláša. A aj sme sa dočkali. Zapievali sme mu pesničky a zarecitovali básničky. Za odmenu sme dostali balíčky plné dobrôt. :-)

       Ďakujeme Mikulášovi aj františkánom za návštevu.

      • Mikuláš: Čítať viac
      • POSEDENIE PRI STROMČEKU
      • 17. 3. 2020
      • 17.12. sme s deťmi pripravili pre rodičov vianočné vystúpenie. Zúčastnili sa ho všetky deti zo všetkých tried. Divadnelne znázornili vianočný príbeh, zaspievali vianočné koledy, zarecitovali vinše. A potom sme spoločne aj s rodičmi, mali možnosť posedieť a porozprávať sa pri punčíku, napiecť medovníčky alebo ozdobiť stromček vlastnoručne vyrobenými ozdôbkami.

      • POSEDENIE PRI STROMČEKU: Čítať viac
      • Miro Jilo "PESNIČKOHRY"
      • 17. 3. 2020
      • 16.1. sme mali v MŠ veľmi vzácnu návštevu - Mira Jila. Spolu s deťmi sme boli súčasťou ineraktívneho koncertu kde boli pesničky poprepájané s hrami.

      • Miro Jilo "PESNIČKOHRY": Čítať viac
      • KARNEVAL
      • 17. 3. 2020
      • 25.2. deti vstúpili do krajiny plnej rozprávok a rozprávkovych postavičiek. No predtým ich čakala neľahká úloha a to získať kľúč k otvoreniu rozprávky. Plnili zaujímavé vedomostné a športové úlohy. Nakoniec sme sa zabavili na spoločnej tancovačke :-)

      • KARNEVAL: Čítať viac
      • DIVADIELKO "Kapitán Kotvička"
      • 17. 3. 2020
      • Dňa 5.3. nás v MŠ navštívil Martin Žák z Divadla Agapé s predstavením "Kapitán Kotvička".

       Kapitán Kotvička chytá na svojej lodi ryby a uloví starú fľašku v ktorej sa skrýva správa o tom, že môže nájsť najväčší poklad sveta. Kapitán Kotvička sa vydáva na dobrodružnú plavbu spoločne s detmi, ktoré sa stávajú jeho námorníci. Slnko svieti, čajky škriekajú a kapitán spoločne s námorníkmi hľadajú poklad. Plavia sa po ostrovoch, kde musia spĺňať rôzne úlohy až nakoniec nájdu najväčší poklad.

      • DIVADIELKO "Kapitán Kotvička": Čítať viac
      • Prerušenie prevádzky MŠ
      • 16. 3. 2020
      • Prevádzka MŠ Mamy Margity na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 O zatvorení všetkých škôl a školských zariadeni od 16.3. 2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie bude prerušená až do odvolania, predbežne do 27.3. 2020.

      • Prerušenie prevádzky MŠ: Čítať viac
      • Muzikula
      • 13. 1. 2020
      • Dňa 13.12. našu materskú školu navštívila klaviristka, improvizátorka, hodobná pedagogička Jana Bezeková a africký hudobník, multiinštrumentalista a učiteľ afrických rytmov Thierry Ebam. Pod ich vedením si deti hravou a zároveň náučnou formou osvojovali nové hudobné schopnosti a rozvíjali svoj prirodzený talent.

      • Muzikula: Čítať viac
      • Olympijský deň
      • 20. 11. 2019
      • V stredu 13.11. sa najstaršie deti z našej škôlky zúčastnili Olympijského dňa v ŠH Mladosť. Naše tímy súťažili v disciplínach: beh cez prekážky, detské vzpieranie, skok z miesta, hod na cieľ, šermovanie a preťahovanie lanom. Každý zaslúžene získal medailu a dobrý pocit zo športovania. Ďakujeme organizátorom súkromnej škole Kings school international za príjemné dopoludnie.

      • Olympijský deň: Čítať viac
      • Daj na to!
      • 16. 10. 2019
      • Ideme budovať, podporte nás!

       Detské ihrisko pri materskej škole dostáva postupne svoju podobu. Vybudovali sme ho vďaka podpore MČ Ružinov a Magistrátu hl. mesta Bratislava, Nadácie VUB, Nadácie ČSOB a veľká vďaka patrí aj dobrodincom, ktorí k budovaniu ihriska prispeli či už svojou prácou alebo finančne.

      • Daj na to!: Čítať viac
      • Sokoliari
      • 10. 10. 2019
      • Vo štvrtok dňa 10.10. navštívili našu MŠ sokoliari z Novej Bošáce. Priniesli so sebou niekoľko dravých vtákov nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta. Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o živote dravcov. Videli ich lietať za potravou, mali možnosť pozrieť si ich zblízka, ba dokonca sa mohli aj dotknúť sokola a pohladkať ho po hebkom perí. Bol to pre nich veľký zážitok.

      • Sokoliari: Čítať viac
      • Muzikoterapia
      • 30. 9. 2019
      • V piatok dňa 27.9. sa deti z tried "Maky" a "Zvončeky" zúčastnili terapie hudbou. Pracovníčky K-centra mali pre nich pripravené rôzne hudobné cvičenia spojené s pohybom a spevom. Deti si vyskúšali množstvo hudobných nástrojov, prostredníctvom ktorých sa hrali so zvukom a rytmom. A nakoniec sa započúvali do tónov príjemnej, jemnej, upokojujúcej hudby, pri ktorej relaxovali.

      • Muzikoterapia: Čítať viac
      • "S OLO zadarmo do ZOO"
      • 26. 9. 2019
      • Dňa 24.9.2019 naša materská škola navštívila bratislavskú ZOO v rámci podujatia "S OLO ZADARMO DO ZOO". Boli sme pozvaní, nakoľko sme zapojení do projektu OLOMÁNIA a splnili sme k tomu všetky potrebné podmienky. Pre naše deti bolo vstupné symbolické, a to v podobe ovocia, či zeleniny pre zvieratká.

      • "S OLO zadarmo do ZOO": Čítať viac
      • Otvorenie šk.roka - otvorenie ihriska
      • 26. 9. 2019
      • Vo štvrtok poobede 19.9. 2019 sme otvorili nový školský rok posedením na našom ihrisku. Rodičia, deti a príbuzní sa stretli so zamestnancami MŠ, direktorom saleziánov a pohostili sa chutným gulášom a koláčikmi. Zároveň sme ukončili čerpanie grantu od VÚB nadácie použitý na prvky na ihriku. V príjemnej atmosfére sme spoločne prežili teplé septembrové popoludnie.

      • Otvorenie šk.roka - otvorenie ihriska: Čítať viac
      • Mama Margita
      • 12. 9. 2019
      • Margita Occhienová sa narodila 1.apríla 1788 v Capriglio (Taliansko). Ako 24 ročná sa vydala za Františka Alojza Bosca, vdovca so štvorročným synom. Spoločne vychovávali štyri deti, jedným z nich bol aj Ján Bosco. Janko nemal ani dva roky, keď mu zomrel otec. Mama Margita sa o neho a jeho bratov starala sama. Na vrchol svojej výchovy vložila náboženský spôsob života. Ježiš bol prakticky jedným z členov ich rodiny. K svojim deťom bola nežná, no zároveň aj veľmi zásadová. Deti vedeli, že keď povedala nie, bolo to nie. Pre nijaké vrtochy nezmenila mienku.

      • Mama Margita: Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
     • Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia BVS