• Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2024 sa budú prijímať v dňoch 2. – 16. mája 2024 elektronicky cez web stránku materskej školy.
    • Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
    • Výchova v kresťanskom duchu
    • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
    • Marie Montessori
    • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa
 • Najnovšie

  Novinky

   • Prerušenie prevádzky mš

   • 21. 10. 2022
   • Na základe prieskumu záujmu o umiestnenie detí v materskej škole počas jesenných prázdnin a z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí bude v súlade so školským poriadkom prevádzka materskej školy 28. a 31. 10. 2022 prerušená.

    Materská škola bude v prevádzke opäť od 2. 11. 2022.

   • Prerušenie prevádzky mš: Čítať viac
   • Brigáda

   • 10. 10. 2022
   • V sobotu 8.10. sa v areáli MŠ konala brigáda pri ktorej sa spoločnými silami vyčistili záhony a chodníky v okolí ihriska, vyupratoval domček na detskom ihrisku, vyšmirgľovali a natreli stolíky a bedne na piesok. Spoločne sme vypleli betónovú plochu v okolí ihriska. Na detskom ihrisku sa vysadili nové stromčeky a kríky.

   • Brigáda: Čítať viac
   • Dopravné ihrisko

   • 21. 9. 2022
   • Našu MŠ dnes navštívili policajti s prenosným dopravným ihriskom. Deti za oboznámili s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a s dopravnými značkami. Mohli si vyskúšať jazdu na kolobežkách počas cestnej premávky a tiež rolu chodcov.

   • Dopravné ihrisko: Čítať viac
   • Otvorenie saleziánskeho diela

   • 15. 9. 2022
   • Naše Rodinné centrum Mamy Margity si pripomenulo 5 rokov činnosti a začíname šiesty školský rok. V rámci celého saleziánskeho diela na Trnávke zvykneme školský rok slávnostne otvárať. Chcem vás teda pozvať na otvorenie nášho saleziánskeho diela, ktoré bude v sobotu 24.9. Všetky podrobnosti nájdete v prílohe na plagáte. Ponuka je pestrá, môžete vyskúšať aj preteky "salez race", už dopoludnia, ochutnať guláš, zaspievať si s Paľom Hammelom, alebo vyhrať v tombole. Verím, že sa uvidíme v sobotu na nádvorí saleziánskeho domu.

   • Otvorenie saleziánskeho diela: Čítať viac
   • Škôlkarské ihrisko

   • 17. 8. 2022
   • V školskom roku 2021/2022 OZ Mamy Margity získalo granty na revitalizáciu nášho ihriska vďaka Projektom zamestnancov cez Nadáciu Volkswagen Slovakia a Nadáciu ZSE.

    Vďaka ich finančnej podpore sme zveľadili priestor využívaný deťmi nielen z MŠ,ale aj zo širokého okolia a priblíži deťom svet enviromentálnej výchovy cez zážitkovú, bádateľskú i hravú formu.

   • Škôlkarské ihrisko: Čítať viac
   • Školské tašky

   • 12. 7. 2022
   • Na konci školského roka sa uskutočnila tradičná slávnostná svätá omša vrámci ktorej sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi a posvätili ich školské tašky.

    Aby o túto udalosť neprišli ani detičky z Ukrajiny, ktoré už istý čas navštevujú našu škôlku, rozhodli sme sa pre ne zorganizovať finančnú zbierku na nákup školských tašiek. Rodičia svojím dobrovoľným príspevkom pomohli kúpiť tri sety krásnych školských tašiek. Mali z toho nesmiernu radosť a nadšenie. Ďakujeme!

   • Školské tašky: Čítať viac
   • Guľáš párty

   • 12. 7. 2022
   • V stredu 29.6. sa vo farskej záhrade konala aj rozlúčková guľáš párty, ktorá nasledovala po slávnostnej svätej omši, kde sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi.

    Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácií alebo prispeli maškrtami a svojou účasťou. Bola to veľmi príjemná bodka za školským rokom 2021/2022.

   • Guľáš párty: Čítať viac
   • Výlet - Dunajská Lužná

   • 23. 6. 2022
   • V stredu 22.6. sme boli na výlete v Dunajskej Lužne. Počas cesty ku skleníkom v ktorých ovocinári pestujú jahody deti mohli vidieť aj pestovanie iných druhov sezónneho ovocia. Oboznámili sa s procesom pestovania jahôd na ktorých si v MŠ s radosťou pochutili.

    Tento výlet sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

   • Výlet - Dunajská Lužná: Čítať viac
   • Rozlúčka s Hankou

   • 29. 5. 2022
   • Rozlúčili sme sa s Hankou, ktorá odchádza z našej triedy "Makovičiek".

    Hani, ďakujeme Ti za všetky chvíle, ktoré si spolu s nami strávila.

    Buď veselá a šťastná!

    "NECH SLNKO SVIETI KDE SI TY!"

    Myslíme na teba!

   • Rozlúčka s Hankou: Čítať viac
   • Sokoliari

   • 26. 5. 2022
   • Sokoliari z Novej Dubnice potešili deti predvedením dravcov žijúcich v Slovenských lesoch. Deti sa dozvedeli napríklad aj to ako sa povie Výr skalný po latinsky a prečo ním strašia deti...takisto si mohli niektorých vákov pohladkať.

   • Sokoliari: Čítať viac
   • Výlet - Rusovce

   • 26. 5. 2022
   • V piatok 20.5. sme boli na poznávacom výlete v lesoparku pri Rusoveckom kaštieli. Pani Materňáková pripravila deťom zaujímavé aktivity na pozorovanie stromov a kvetov v parku.

    Tento výlet sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.

    ​​​​​​​

   • Výlet - Rusovce : Čítať viac
 • Pre rodičov

 • Podporte nás

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
  • Mestská časť Bratislava - Ružinov
  • Nadácia SPP
  • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
  • Nadácia Volkswagen Slovakia
  • Nadácia BVS