• Podporiť nás môžete

    1. priamo na účet MŠ SK07 0900 0000 0051 3375 6402

    2. cez saleziánsky projekt DAJ NA TO, na stránke https://trnavka.sk/dajnato/

     
    Ideme budovať, podporte nás!
     
    Detské ihrisko pri materskej škole dostáva postupne svoju podobu. Vybudovali sme ho vďaka podpore MČ Ružinov a Magistrátu hl. mesta Bratislava, Nadácie VUB, Nadácie ČSOB a veľká vďaka patrí aj dobrodincom, ktorí k budovaniu ihriska prispeli či už svojou prácou alebo finančne.
    Aby detské ihrisko bolo bezpečnejšie, chceme pod hracie prvky vybudovať dopadové plochy, ktoré zároveň poslúžia deťom aj na hru s autami či odrážadlami. Cena za vybudovanie dopadových plôch je 15.000.- eur,
     
    Prosíme, podporte nás!

     

     

    Pozrite si VIDEO: DajNaToSkolka4.mp4