Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 1020010 stravovanie 2 821.05 s DPH 04.02.2020 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Faktúra 1020008 didaktické pomôcky 33,87 s DPH 27.01.2020 MAQUITA, s.r.o.
Faktúra 1020006 didaktické pomôcky 43,55 s DPH 21.01.2020 NOMIland s.r.o.
Faktúra 1020004 softvér 96,36 s DPH 17.01.2020 Vema, s. r. o.
Faktúra 1020002 didaktické pomôcky 103,90 s DPH 14.01.2020 Scolaris, s.r.o.
Faktúra 1020001 stravovanie 2 398.60 s DPH 08.01.2020 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby