• 7:00 - 8:15

      7:00 - 8:15

      Schádzanie detí

      Individuálna práca detí

     • 8:30 - 9:30

      8:30 - 9:30

      Ranný kruh

      Zdravotné cvičenie

      Osobná hygiena

      Desiata

     • 9:30 - 10:30

      9:30 - 10:30

      Vzdelávacia aktivita

     • 10:30 - 11:30

      10:30 - 11:30

      Pobyt vonku

      Osobná hygiena

     • 11:30 - 12:30

      11:30 - 12:30

      Obed

     • 12:30 - 14:00

      12:30 - 14:00

      Modlitba

      Odpočinok

     • 14:15 - 14:45

      14:15 - 14:45

      Osobná hygiena

      Olovrant

     • 15:00 - 17:00

      15:00 - 17:00

      Rozchádzanie detí 

      Hry a hrové činnosti podľa výberu detí