• Mgr. Anna Šátková
   • Mgr. Anna ŠátkováRiaditeľka
    Riaditeľka školy
    učiteľka v triede Vlčie maky
    riaditel@msmamymargity.sk
   • Mgr. Veronika Zodlová
   • Mgr. Veronika ZodlováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Nezábudky
    nezabudky@msmamymargity.sk
    Zástupkyňa školy
    zastupca@msmamymargity.sk
   • Ing. Katarína Šmilňáková
   • Ing. Katarína ŠmilňákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Zvončeky
    zvonceky@msmamymargity.sk
   • Mgr. Adriana Herchelová
   • Mgr. Adriana HerchelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: Vlčie maky
    maky@msmamymargity.sk
   • Bc. Martina Mokrá
   • Bc. Martina MokráUčiteľka
    učiteľka v triede Vlčie maky
    hospodárka
    hospodar@msmamymargity.sk
  • Nepedagogickí zamestnanci školy

    •    Oľga Turjanová  upratovačka                   

    •    Gabika Koblišková  upratovačka

    •    Silvia Gratzerová  upratovačka

    •     Ing. Miriam Štefaničková  tajomníčka

                          tajomnik@msmamymargity.sk