• Poplatok odsúhlasený rodičmi do Občianskeho združenia Mamy Margity:

      

     Suma:

     30,- eur/6 mesiacov           (splatné do 30.09. a 31.01.) 

     60,- eur/12 mesiacov                     (splatné do 30.09.)

      

     Číslo účtu: 
     SK28 8330 0000 0029 0145 2919

     Variabilný symbol:
     počet mesiacov, za ktoré platíte

     Identifikácia platby (poznámka):
     meno a priezvisko dieťaťa, trieda