• Suma:
       Suma za stravnú jednotku je 3,80 eur. 

     Celkovú sumu na úhradu v aktuálny mesiac uvidíte po prihlásení na edupage.

     Číslo účtu:
     SK53 0900 0000 0051 3375 5768

     Variabilný symbol:
     Každé dieťa má svoj vlastný variabilný symbol, ktorý vám bol zaslaný e-mailom pred začiatkom školského roku 2023/2024

     Identifikácia platby (poznámka):
     meno a priezvisko dieťaťa

     Splatnosť:
     Úhrada vždy aktuálny mesiac do 7. dňa v mesiaci.

     Najneskôr na konci školského roka bude spracované vyúčtovanie, prípadné nedoplatky Vám budú oznámené začiatkom júla a preplatky zaslané na účet do 15.augusta.