• 21. marca sme oslávili Svetový deň Downovho syndrómu. Uvedomili sem si, že každý jeden z nás je výnimočný a jedinečný. Jakubko nás obdaroval náramkami priateľstva a doma vyrobenými upečenými srdiečkami. Jakubko ďakujeme za teba, za radosť a lásku, ktorou nás každý deň ondarovávaš.
    • Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Ozdobovanie stromčeka
      • 15. 12. 2021
      • Aj tohto roku sme s deťmi vyrábali ozdoby na vianočný stomček. Spoločne sme nimi ozdobili stromček v MŠ a v kostole sv.Jána Bosca v našej farnosti.

      • Ozdobovanie stromčeka: Čítať viac
      • Milión detí sa modlí ruženec
      • 15. 12. 2021
      • Aj v tomto školskom roku sme sa my, naša Materská škola Mamy Margity, zaregistrovali a zapojili do celosvetovej modlitebnej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec".

       V tomto roku sa iniciatíva zamerala na sv.Jozefa: "On sám sa naučil od Panny Márie, ako sa modliť celým srdcom." (kardinál Piacenzo, prezident nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi) "Vďaka nemu vidíme, ako môže Boh cez našu modlitbu, našu vernosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť na dobré." V modlitbe sme sa spojili s deťmi celého sveta a s ružencom v ruke sme mysleli na tých, ktorí duchovnú pomoc zvlášť potrebujú. Veď aj slová P.Márie z Fatimy "modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj."

      • Milión detí sa modlí ruženec: Čítať viac
      • Brigáda triedy Nezábudiek
      • 16. 12. 2021
      • Rodičia a deti z triedy Nezábudky na spoločnej brigáde vyupratovali domček na detskom ihrisku a vypleli betónovú plochu v okolí ihriska. Po brigáde si pochutnali na výbornom guláši a dobrotách od rodičov detí.

      • Brigáda triedy Nezábudiek: Čítať viac
      • Brigáda triedy zvončekov
      • 16. 12. 2021
      • Rodičia a deti z triedy Zvončeky sa stretli v septembrovú sobotu a spoločnými silami vyčistili záhony a chodníky v okolí ihriska, vyšmirgľovali a natreli herné prvky. Brigádu zakončili grilovačkou a spoločným obedom. Ďakujeme všetkým rodinám.

      • Brigáda triedy zvončekov: Čítať viac
      • Ponožková výzva :-)
      • 23. 3. 2021
      • Aj tento rok sme sa s deťmi zapojili do "Ponožkovej výzvy". Každoročne sa 21. marec spája so Svetovým dňom Downovho sydrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

       Tento rok, tento deň vyšiel na nedeľu, a tak sa do tejto aktivity zapojili celé rodiny.

       Viac info nájdete na: www.ponozkovavyzva.sk

      • Ponožková výzva :-): Čítať viac
      • Prevádzka mš od 8. marca 2021
      • 4. 3. 2021
      • VÁŽENÍ RODIČIA!

       NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA ZO DŇA 2. MARCA 2021,

       A ROZHODNUTIA ZRIAĎOVATEĽA MŠ ZO DŇA 4. MARCA 2021

       OD 8. MARCA 2021

       BUDÚ MÔCŤ MATERSKÚ ŠKOLU NAVŠTEVOVAŤ VŠETKY DETI, KTORÝCH RODIČIA POTREBUJÚ UMIESTNIŤ SVOJE DIEŤA DO MŠ.

       ODPORÚČAME RODIČOM, ABY PRI SVOJOM ROZHODOVANÍ UMIESTNIŤ DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE STAROSTLIVO ZVÁŽILI SVOJU SITUÁCIU AJ VZHĽADOM K AKTUÁLNEMU VÝVINU PANDÉMIE.

      • Prevádzka mš od 8. marca 2021: Čítať viac
      • Návrhy na aktivity "Dopravné prostriedky"
      • 3. 3. 2021
      • Milé deti, tento týždeň sa môžete zapojiť do aktivít s názvom „Dopravné prostriedky“

       1. Vypočujte si pieseň o dopravných prostriedkoch. Môžete sa ju aj naučiť. https://www.youtube.com/watch?v=T8T-qdXTr1A&fbclid=IwAR2JNGmqy8b-V7ttt4MGliAs88uRU54XtRHquFc84OiZ-zKWpACvYBtYEiw

       2. Aké dopravné prostriedky poznáte? Kam sa nimi môžeme dopraviť? Vidíme dopravné prostriedky len na ceste, alebo ich môžeme vidieť aj inde? (koľajnice, voda, vzduch,..) Aby ste si to zopakovali, precvičili a možno sa niečo nové aj naučili, vyplňte si tento pracovný list. (jednoduchsie.jpg, zlozitejsie.jpg)

      • Návrhy na aktivity "Dopravné prostriedky": Čítať viac
      • Prevádzka mš zatiaľ NEZMENENÁ
      • 2. 3. 2021
      • VÁŽENÍ RODIČIA!

       Nakoľko minister školstva SR nevydal rozhodnutie o obmedzení prevádzky materských škôl, bude Materská škola Mamy Margity.

       NAĎALEJ DO ROZHODNUTIA MŠ SR

       V PREVÁDZKE

       PODĽA PODMIENOK, KTORÉ BOLI URČENÉ ROZHODNUTÍM ZRIAĎOVATEĽA ZO DŇA 6. 2. 2021. MATERSKÚ ŠKOLU MôŽU NAĎALEJ NAVŠTEVOVAŤ DETI, KTORÝCH OBAJA RODIČIA PRACUJÚ A ZÁROVEŇ ASPOŇ JEDEN Z NICH PRACUJE V KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRE ALEBO ICH POVAHA PRÁCE IM JU NEDOVOĽUJE VYKONÁVAŤ Z DOMU, ALEBO OBAJA RODIČIA PRACUJÚ Z DOMU.

      • Prevádzka mš zatiaľ NEZMENENÁ: Čítať viac
      • OBMEDZENIE PREVÁDZKY
      • 2. 3. 2021
      • VÁŽENÍ RODIČIA!

       Podľa nariadenia vlády SR

       OD 3.3.2021

       BUDÚ MÔCŤ MATERSKÚ ŠKOLU NAVŠTEVOVAŤ IBA DETI, KTORÝCH OBAJA RODIČIA MUSIA PREZENČNE CHODIŤ DO PRÁCE - POVAHA ICH PRÁCE SI VYŽADUJE PRÍTOMNOSŤ NA PRACOVISKU A MAJÚ O TOM POTVRDENIE OD ZAMESTNÁVATEĽA.

       Podmienky prijatia dieťaťa do mš:

       · Potvrdenie od zamestnávateľa (odovzdajú obaja rodičia)

      • OBMEDZENIE PREVÁDZKY: Čítať viac
      • Návrhy na aktivity "Hráme sa s papierom"
      • 17. 2. 2021
      • Milé deti, tento týždeň sme si pre Vás znova pripravili pár aktivitiek, ktoré si môžete skúsiť urobiť aj z domu.

       1.Nájdite doma predmety/hračky, ktoré majú tvar gule/kocky. A rozdelte ich do dvoch skupín podľa tvaru. Vybrané predmety/hračky jednoducho opíšte. (napr. z čoho sú vyrobené, na čo slúžia, z akého sú materiálu,...)

      • Návrhy na aktivity "Hráme sa s papierom": Čítať viac
      • Návrhy na aktivity "Lesné zvieratá"
      • 2. 2. 2021
      • Milé deti, milí rodičia, posielame Vám návrhy na aktivity, ktorými sa môžete inšpirovať a skúsiť si ich aj doma. Tento týždeň máme tému „Zimná krajina, zvieratá v zime a starostlivosť o ne.“

       1. Pozrite si prezentáciu o zvieratách (Zvierata_v_zime_(1).ppt), v ktorej nájdete veľa zaujímavých informácií o zvieratkách, ale aj veľa reálnych obrázkov. Pokúste sa zvieratá na obrázkoch čo najviac opísať (aké je to zviera veľké, kde sa nachádza, čím je pokryté jeho telo, koľko má končatín,...).

      • Návrhy na aktivity "Lesné zvieratá": Čítať viac
      • OBMEDZENIE PREVÁDZKY
      • 11. 1. 2021
      • V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou šírenia ochorenia COVID – 19, na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 5.1.2021 bude Materská škola Mamy Margity v dňoch od 11.1 do 15.1.2021 v obmedzenej prevádzke.

       MŠ príjme počas obmedzenej prevádzky len deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

      • OBMEDZENIE PREVÁDZKY: Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
     • Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia BVS