• Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2024 sa budú prijímať v dňoch 2. – 16. mája 2024 elektronicky cez web stránku materskej školy.
    • Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
    • Výchova v kresťanskom duchu
    • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
    • Marie Montessori
    • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa
 • Najnovšie

  Novinky

   • OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA  

   • 28. 3. 2023
   • Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 254/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2023 sa budú prijímať

   • OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA  : Čítať viac
   • Svetový deň Downovho syndrómu

   • 27. 3. 2023
   • 21. marca sme oslávili Svetový deň Downovho syndrómu. Uvedomili sem si, že každý jeden z nás je výnimočný a jedinečný. Jakubko nás obdaroval náramkami priateľstva a doma vyrobenými upečenými srdiečkami. Jakubko ďakujeme za teba, za radosť a lásku, ktorou nás každý deň ondarovávaš.

   • Svetový deň Downovho syndrómu: Čítať viac
   • Ilustrátorka

   • 12. 3. 2023
   • Do škôlky zavítala pani ilustrátorka, ktorá deťom priblížila, čo všetko je potrebné urobiť, aby sa ilustrácia dostala do knihy. Deti mali možnosť pozrieť si kresby v knihách, ktoré ilustrovala.

   • Ilustrátorka: Čítať viac
   • Zbierka šatstva

   • 1. 3. 2023
   • S veľkou radosťou a úctou vám chceme poďakovať za Vašu štedrosť ľuďom v núdzi!

    Myslím, že ste pre vaše deti veľkým vzorom, aby sme ich spoločne učili otvárať srdce pre tých, ktorí to potrebujú. Deti učíme vzájomne si nezištne pomáhať v škôlke, určite ich to učíte aj v rodinách a teraz sme mohli v spolupráci s Domkou prekročiť tieto naše hranice.

   • Zbierka šatstva: Čítať viac
   • Recept na Leva

   • 16. 2. 2023
   • V utorok 14.2. bábkoherci z Divadla FI predviedli deťom bábkové predstavenie Recept na Leva, v ktorom poukázali na detské emócie i na to ako ich zvládať.

   • Recept na Leva: Čítať viac
   • Detský vzdor

   • 25. 1. 2023
   • V utorok 10.1. sme v Materskom centre privítali Mgr. Máriu Kozelkovú PhD. Obohatila nás novým a konštruktívnym pohľadom na priebeh detského vzdoru i o to ako si s ním poradiť.

   • Detský vzdor: Čítať viac
   • Ozdobme si stromček

   • 20. 12. 2022
   • V rámci škôlkarskej akcie "Ozdobme si stromček" pani učiteľky spolu s deťmi pripravili vianočný príbeh v ktorom deti stvárnili Sv. rodinu putujúcu do Betlehema. Sv. rodinu sprevádzali zvieratká a anjeli ktorí na konci predstavenia zatancovali krásny tanček.

    Počas akcie "Ozdobme si stromček" rodičia spolu s deťmi piekli perníčky, zdobili vianočné pohladnice, vyrábali ozdoby na stromček a pochutnali si na výbornom detskom punči.

   • Ozdobme si stromček: Čítať viac
   • Bilaterálna integrácia

   • 15. 12. 2022
   • Materská škola Mamy Margity a OZ Mamy Margity zorganizovali prvú zo série pripravovaných prednášok, ktoré budú súvisieť s montessori výchovou a vzdelávaním, psychológiou a neurovývinovými terapiami. Cieľom týchto prednášok je rozšíriť obzory, ponúknuť náhľad do vzdelávania, ktoré aplikuje aj naša materská škola, pomôcť pri riešení ťažkostí, s ktorými sa možno stretávate pri výchove svojich detí.

   • Bilaterálna integrácia: Čítať viac
   • Mikuláš

   • 8. 12. 2022
   • Aj tento rok sme v škôlke MamyMargity, privítali Mikuláša, ktorý prišiel so svojím pomocníkom anjelom a darmi pre deti.

    Deti sa na Mikuláša veľmi tešili. Pripravili si pre neho pieseň, básničku a obdarovali ho aj kresbou, ktorou cheli vyjadriť vďačnosť, že prišiel k nám.

   • Mikuláš: Čítať viac
   • Poďakovanie

   • 7. 12. 2022
   • Poďakovanie.

    Milí rodičia,

    Veľmi pekne Vám ďakujeme za to, že ste nám pomohli obnoviť tradíciu pečenia vianočných koláčikov!

    Vďaka tejto veľmi príjemnej aktivite sme pre škôlku Mamy Margity nazbierali sumu 892,51 eur.

    Výťažok z predaja bude použitý na zníženie drezov v triedach, prispôsobiť ich detskej výške.

   • Poďakovanie: Čítať viac
   • Aktualizačné vzdelávanie

   • 21. 11. 2022
   • Aktualizačné vzdelávanie

    Začiatok tradície spoločných stretnutí

    Počas prvého novembrového víkendu sa pani učiteľky z dvoch materských škôl stretli počas aktualizačného vzdelávania Pedagogický prístup učiteľa vo výchovno-vzdelávacích postupoch v saleziánskom štýle výchovy a predchádzanie zla v preventívnom systéme dona Bosca.

   • Aktualizačné vzdelávanie: Čítať viac
 • Pre rodičov

 • Podporte nás

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
  • Mestská časť Bratislava - Ružinov
  • Nadácia SPP
  • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
  • Nadácia Volkswagen Slovakia
  • Nadácia BVS