• Swap kníh a spoločenských hier

     • Milé deti a rodičia MŠ Mamy Margity,​​​​​​

      Príďte si vymeniť s kamošmi knižku alebo spoločenskú hru pred jarnými prázdninami..:-)))

      Chceli by sme pozvať všetky deti na mini Swap kníh a spoločenských hier.

      Kedy: štvrtok 29.2.2024 v čase od 14.00-17.00

      Kde: škôlkarska knižnica na medziposchodí, v prípade dobrého počasia vonku pred vstupom

       

      Pravidlá: poprosíme v top stave priniesť max 5ks detských knižiek alebo spoločenskú hru vhodné pre deti škôlkarského veku

      Zber: utorok a streda (27-28.2) pri knižnici v čase od 7.40 do 8.15

       

      Tešíme sa na Vás spolu s malým sladkým prekvapením,

      OZ Mamy Margity

    • Oslava Don Bosca
     • Oslava Don Bosca

     • Deti v MŠ mamy Margity oslávili sviatok Don Bosca zaujímavými hrami. Každá trieda skladala iný obrázok na ktorom bol Don Bosco s deťmi. Odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa informácií zo života Dona Bosca a nakoniec si v telocvični vyskúšali chôdzu po lane a zahrali hru "Don Boscova palička ".

     • Pesničkohry s Mirom Jilom

     • Hudobno pohybové hry s Mirom Jilom sa niesli v znamení malých zajačikov, na ktoré sa deti premenili počas pesničkohier. Deti si vyskúšali zajačiu rozvičku, rytmizačnú hru s paličkami a hru na papierové činely na motívy z baletu Luskáčik. Na záver si vyskúšali skok do farebných kruhov pri ktorom smer určili papuče.

     • Požehnanie tried MŠ

     • Aj tento rok sa konalo požehnanie tried a priestorov MŠ. V pondelok po vianočných prázdninách prišiel požehnať triedy don Peter Bučány.


     • Ozdobovanie stromčeka

     • V stredu 20.12. boli deti s pani učiteľkami ozdobovať stromček v kostole na Trnávke. Každá trieda si pripravila jeden druh vianočnej ozdoby, ktorou vyzdobili stromček. Ozdobovanie stromčeka sprevádzali spievaním vianočných kolied. Za odmenu dostali od saleziánov sladké prekvapenie.

     • Vianočná besiedka

     • Aj tento rok si deti pod vedením pani učiteliek pripravili vianočný program o narodení Ježiša v Betleheme.

      Príbeh narodenia uviedli štyri sviečky: pokoj, láska,viera a nádej. Nechýbali anjeli, králi a samozrejme hlavný hrdinovia príbehu, Jozef s Máriou a malý Ježiško.

      Odkaz, ktorý nám zanechali sviece: "Plameň nádeje by nemal v našom živote vyhasnúť. Tak poďme spolu svietiť", nech ostane v našich srdciach po celý rok.

      Po besiedke si deti pochutnali na výbornom punči. Spolu s rodičmi vyrábali ozdoby na stromček a 

      nechýbalo ani tradičné pečenie vianočných medovníkov.

       

       

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Šiesteho decembra do našej škôky prišiel Mikuláš s anjelom, ktorý deťom zahral krásnu melódiu na flaute.

      Deti mali s ich návštevy veľkú radosť. Mikulášovi zaspiavali koledy a pieseň k sv. Mikulášovi pri ktorej ich anjel sprevádzal svojou hrou na flaute.

      Mikuláš deťom odovzdal darčeky v eko balíčkoch.

       

    • Minizoo
     • Minizoo

     •  V novembri nás navštívila Minizoo. Deti mali možnosť vidieť lesné zvieratká. Najviac deti zaujal ježko a jašterička.

    • Zimná rozprávka
     • Zimná rozprávka

     • V piatok 24.11. zavítal do MŠ Mamy bábkoherec Margity Martin Žák s divadielkom Zimná rozprávka.

      Hlavným hrdinom príbehu bol malý škôlkar Jurko. Jurko nemal veľa kamarátov v škôlke, pretože nevedel rešpektovať potreby iných detí. Jurkov ocko požiadal naše deti o pomoc. Poprosil ich aby Jurka naučili slušne sa správať. Deti to Jurka naučili.  V rodine škôlkara Jurka zavládlo šťastie a pohoda.

     • Miro Jilo

     • Miro Jilo si pre deti pripravil pesničkohry zamerané na zmysly. Deti používali rôzne predmety ako farebné šatky, papier, papuče :), ktorými vyjadrovali rytmuts a mohli tak viac precítiť charakter a náladu hudobnej skladby.

     • Jesenné prázdniny

     •  

                                                                     

      Vec:   Oznámenie o obmedzení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin (30. – 31. 10. 2023)

       

       

      Oznamujeme rodičom, že v súlade so školským poriadkom MŠ Mamy Margity a z dôvodu zníženého  počtu prihlásených detí (podľa prieskumu), bude v našej materskej škole počas jesenných prázdnin

       

      30. 10. 2023 (pondelok) a 31. 10. 2023 (utorok)

        v    p r e v á d z k e   

      j e d n a   t r i e d a (trieda Zvončeky)

       

      v    č a s e   od   7.30 – 16.00h.

      Mgr. Bc. Anna Šátková

               riaditeľka mš

       

      Na vedomie:

      Anton Hraboš, poverený zriaďovateľom

     • Sokoliari

     • V piatok 20.10. k nám do MŠ prišli Sokoliari, ktorí deťom predstavili denných aj nočných operených dravcov.

      Deti tak mali možnosť naživo vidieť napr. Výra lesného, ale aj Orla púštneho.

    • Strašiak
     • Strašiak

     • Na prosbu saleziánov z Trnávky naše deti pod vedením pani učiteľky Natálie vyrobili do farskej záhrady strašiaka.