• Interaktívne čítanie
     • Interaktívne čítanie

     • Pani Mimi predstavila deťom počas interaktívneho čítania rodinu pána Losa, ktorá veľmi rada po večeroch čítala knihy. Počas čítania pili horúcu čokoládu a túlili sa k sebe v teplom peliešku.

       Ako to pokračovalo keď prečítali všetky knihy, ktoré mali doma a ako nadchli pre čítanie všetkých obyvateľov lesa sa môžete dozvedieť aj z knihy, ktorú pre vás vyrobili vaše deti.

      Kniha má názov Knižnica pána Losa. Bude k nahliadnutiu na stolíku pred vchodom do MŠ.

      Chceli by sme vás pekne poprosiť aby ste ku knihe pristupovali s úctou. Je to práca všetkých detí. Pracovali na nej s veľkým zanietením a radosťou.

    • Ponožková výzva
     • Ponožková výzva

     • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Rozdielnymi ponožkami, ktoré sme si obuli, sme vyjadrili podporu jedinečnosti a odlišnosti každého z nás. Každý z nás je osobnosť, každý z nás je neopakovateľný a niečím výnimočný… V tento deň sme sa s deťmi rozprávali o potrebách pomoci a ako deti s Downovým syndrómom podporiť. Pripravili sme si pre nich zaujímavé aktivity, ktoré im priblížili, aké úsilie musia ľudia s celoživotnou hypotóniou vynaložiť pri úplne bežných činnostiach. Navliekali koráliky, listovali v knižkách, pracovali s kartičkami či kreslili obrázok v hrubých zimných rukaviciach alebo chodili po elipse a preskakovali prekážky vo veľkých topánkach. Deti si tento deň užili a opäť sa dozvedeli niečo nové.