• Ozdobovanie stromčeka

     • V stredu 20.12. boli deti s pani učiteľkami ozdobovať stromček v kostole na Trnávke. Každá trieda si pripravila jeden druh vianočnej ozdoby, ktorou vyzdobili stromček. Ozdobovanie stromčeka sprevádzali spievaním vianočných kolied. Za odmenu dostali od saleziánov sladké prekvapenie.

     • Vianočná besiedka

     • Aj tento rok si deti pod vedením pani učiteliek pripravili vianočný program o narodení Ježiša v Betleheme.

      Príbeh narodenia uviedli štyri sviečky: pokoj, láska,viera a nádej. Nechýbali anjeli, králi a samozrejme hlavný hrdinovia príbehu, Jozef s Máriou a malý Ježiško.

      Odkaz, ktorý nám zanechali sviece: "Plameň nádeje by nemal v našom živote vyhasnúť. Tak poďme spolu svietiť", nech ostane v našich srdciach po celý rok.

      Po besiedke si deti pochutnali na výbornom punči. Spolu s rodičmi vyrábali ozdoby na stromček a 

      nechýbalo ani tradičné pečenie vianočných medovníkov.

       

       

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Šiesteho decembra do našej škôky prišiel Mikuláš s anjelom, ktorý deťom zahral krásnu melódiu na flaute.

      Deti mali s ich návštevy veľkú radosť. Mikulášovi zaspiavali koledy a pieseň k sv. Mikulášovi pri ktorej ich anjel sprevádzal svojou hrou na flaute.

      Mikuláš deťom odovzdal darčeky v eko balíčkoch.

       

    • Minizoo
     • Minizoo

     •  V novembri nás navštívila Minizoo. Deti mali možnosť vidieť lesné zvieratká. Najviac deti zaujal ježko a jašterička.