• Škôlkarské ihrisko
     • Škôlkarské ihrisko

     • V školskom roku 2021/2022 OZ Mamy Margity získalo granty na revitalizáciu nášho ihriska vďaka Projektom zamestnancov cez Nadáciu Volkswagen Slovakia a Nadáciu ZSE. 

      Vďaka ich finančnej podpore sme zveľadili priestor využívaný deťmi nielen z MŠ,ale aj zo širokého okolia a priblíži deťom svet enviromentálnej výchovy cez zážitkovú, bádateľskú i hravú formu.

      Ďakujeme Nádacii Volkswagen Slovakia, vďaka ktorej sme mohli kúpiť hlavne vyvýšené záhony, zbernú nádobu na dažďovú vodu, informačnú tabuľu s hracím prvkom les a interaktívny drevený stĺp pre ekovýchovu, či uskutočniť výlety detí autobusom a ekovýučby od inštitútu Daphne.

      Zároveň ďakujeme Nadácii ZSE, vďaka ktorej sme tiež kúpili vyvýšený záhon, zeminu, rastlinky, zrealizovali veľmi potrebnú vešiakovú stenu, kúpili búdky pre vtáčikov a zabezpečili ekovýlet do prírody.

       Škôlkarské ihrisko.