• Príprava na sviatok Don Bosca
     • Príprava na sviatok Don Bosca

     • Naše deti sa celý posledný januárový týždeň pripravovali na sviatok Don Bosca.

      Prostredníctvom pojmovej mapy sa zoznámili s najdôležitejšími udalosťami zo života svätca. Vyrábali si záložky s citátom Don Bosca a zahrali si rôzne aj pohybové hry. 

    • Požehnanie tried v MŠ
     • Požehnanie tried v MŠ

     • 12.1. k nám prišiel don Cyril Slíž, aby požehnal priestory MŠ mamy Margity.

      Don Cyril porozprával deťom niekoľko príbehov rodín pre ktoré boli použité peniaze vyzbierané pri akcii "vianočné ruky".

    • Rozbaľovanie darčekov
     • Rozbaľovanie darčekov

     • Po vianočných prázdninách, si deti našli milé prekvapenie pod stromčekom. Čakali ich tam darčeky. Pani učiteľky z Nezábudiek, Zvončekov aj Makov pripravili zaujímavé hračky pre deti.  Popoludní si ich v každej triede rozbalili a spoločne sa s nimi zahrali.