• Daj na to!

     • Ideme budovať, podporte nás!

      Detské ihrisko pri materskej škole dostáva postupne svoju podobu. Vybudovali sme ho vďaka podpore MČ Ružinov a Magistrátu hl. mesta Bratislava, Nadácie VUB, Nadácie ČSOB a veľká vďaka patrí aj dobrodincom, ktorí k budovaniu ihriska prispeli či už svojou prácou alebo finančne.

      Aby detské ihrisko bolo bezpečnejšie, chceme pod hracie prvky vybudovať dopadové plochy, ktoré zároveň poslúžia deťom aj na hru s autami či odrážadlami. Cena za vybudovanie dopadových plôch je 15.000.- eur,

       Prosíme, podporte nás!

     • Sokoliari

     • Vo štvrtok dňa 10.10. navštívili našu MŠ sokoliari z Novej Bošáce. Priniesli so sebou niekoľko dravých vtákov nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta. Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o živote dravcov. Videli ich lietať za potravou, mali možnosť pozrieť si ich zblízka, ba dokonca sa mohli aj dotknúť sokola a pohladkať ho po hebkom perí. Bol to pre nich veľký zážitok. 

      Viac fotiek nájdete vo fotogalérií: https://msmamymargity.edupage.org/album/#photos:album:9