• Milé deti, tešíme sa na stretnutie s Vami 2.septembra :-)
   • Preventívna metóda
   • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
   • Výchova v kresťanskom duchu
   • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
   • Marie Montessori
   • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa
 • Najnovšie

  Novinky

   • Rozlúčková sv. omša s predškolákmi
   • 21. 6. 2021
   • Dňa 23.7. o 10:00 sa spolu s deťmi zúčastníme na sv. omši, pri ktorej sa rozlúčime s predškolákmi.

    Pri tejto svätej omši príjmu požehnanie deti (predškoláci) a požehnané budú ich školské tašky, prípadne peračníky.

   • Rozlúčková sv. omša s predškolákmi: Čítať viac
   • Naši predškoláci navštívili knižnicu
   • 3. 7. 2021
   • 15.-17. júna predškoláci zo všetkých troch tried navštívili knižnicu na Trnávke. V knižnici nás privítala pani knihovníčka, ktorá pripravila pre deti zaujímavý program, počas ktorého sa deti dozvedeli mnoho informácií o knihách a knižnici. Deti mali možnosť prejsť sa po knižnici a prelistovať si knihy, ktoré sa im páčili.

   • Naši predškoláci navštívili knižnicu: Čítať viac
   • Deň detí
   • 3. 7. 2021
   • V utorok 1.6. sme s deťmi oslávili ich sviatok Deň detí. Deti sa zúčastnili vedomostných súťaží, zaskákali si na skákacom hrade a zabavili sa na koncerte Mira Jila.

    Viac fotiek nájdete vo fotogalérií.

   • Deň detí: Čítať viac
   • Zapojili sme sa do aktivity "Motýlia záhrada"
   • 25. 5. 2021
   • V predošlých týždňoch mali deti v škôlke možnosť pozorovať jedinečnú premenu z húsenice na motýľa. Sledovali rýchly rast húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Motýle pozorovali, kŕmili, zaznamenávali štádiá premeny a nakoniec sme ich vypustili do prírody.

   • Zapojili sme sa do aktivity "Motýlia záhrada": Čítať viac
   • Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa
   • 31. 3. 2021
   • Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 254/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 438/2020 Z. z. a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2021 sa budú prijímať

   • Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa : Čítať viac
 • Pre rodičov

 • Podporte nás

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
  • Mestská časť Bratislava - Ružinov
  • Nadácia SPP
  • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet