• Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

      • 4. 4. 2024
      • OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM ROKU 2024/25

       Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní ( ďalej len “školský zákon”) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava po prerokovaní podmienok prijímania na predprimárne vzdelávanie so zriadovateľom materskej školy informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2024 sa budú prijímať

      • Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa: Čítať viac
      • Návšteva knižnice

      • 4. 4. 2024
      • Deti zo škôlky Mamy Margity koncom marca navštívili knižnicu na Trnávke. Pani knihovníčka deťom ukázala niekoľko zaujímavých kníh. Jednou z nich bola kniha o zvieratách. Keď sme do nej nazreli, nebola to len taká obyčajná kniha. Táto vedela prehrávať zvuky zvierat ,ktoré žujú aj v iných kútoch sveta.

      • Návšteva knižnice : Čítať viac
      • Interaktívne čítanie

      • 26. 3. 2024
      • Pani Mimi predstavila deťom počas interaktívneho čítania rodinu pána Losa, ktorá veľmi rada po večeroch čítala knihy. Počas čítania pili horúcu čokoládu a túlili sa k sebe v teplom peliešku.

       Ako to pokračovalo keď prečítali všetky knihy, ktoré mali doma a ako nadchli pre čítanie všetkých obyvateľov lesa sa môžete dozvedieť aj z knihy, ktorú pre vás vyrobili vaše deti.

      • Interaktívne čítanie: Čítať viac
      • Ponožková výzva

      • 24. 3. 2024
      • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Rozdielnymi ponožkami, ktoré sme si obuli, sme vyjadrili podporu jedinečnosti a odlišnosti každého z nás. Každý z nás je osobnosť, každý z nás je neopakovateľný a niečím výnimočný… V tento deň sme sa s deťmi rozprávali o potrebách pomoci a ako deti s Downovým syndrómom podporiť. Pripravili sme si pre nich zaujímavé aktivity, ktoré im priblížili, aké úsilie musia ľudia s celoživotnou hypotóniou vynaložiť pri úplne bežných činnostiach. Navliekali koráliky, listovali v knižkách, pracovali s kartičkami či kreslili obrázok v hrubých zimných rukaviciach alebo chodili po elipse a preskakovali prekážky vo veľkých topánkach. Deti si tento deň užili a opäť sa dozvedeli niečo nové.

      • Ponožková výzva: Čítať viac
      • Swap kníh a spoločenských hier

      • 22. 2. 2024
      • Milé deti a rodičia MŠ Mamy Margity,​​​​​​

       Príďte si vymeniť s kamošmi knižku alebo spoločenskú hru pred jarnými prázdninami..:-)))

       Chceli by sme pozvať všetky deti na mini Swap kníh a spoločenských hier.

       Kedy: štvrtok 29.2.2024 v čase od 14.00-17.00

       Kde: škôlkarska knižnica na medziposchodí, v prípade dobrého počasia vonku pred vstupom

      • Swap kníh a spoločenských hier : Čítať viac
      • Oslava Don Bosca

      • 1. 2. 2024
      • Deti v MŠ mamy Margity oslávili sviatok Don Bosca zaujímavými hrami. Každá trieda skladala iný obrázok na ktorom bol Don Bosco s deťmi. Odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa informácií zo života Dona Bosca a nakoniec si v telocvični vyskúšali chôdzu po lane a zahrali hru "Don Boscova palička ".

      • Oslava Don Bosca: Čítať viac
      • Pesničkohry s Mirom Jilom

      • 11. 1. 2024
      • Hudobno pohybové hry s Mirom Jilom sa niesli v znamení malých zajačikov, na ktoré sa deti premenili počas pesničkohier. Deti si vyskúšali zajačiu rozvičku, rytmizačnú hru s paličkami a hru na papierové činely na motívy z baletu Luskáčik. Na záver si vyskúšali skok do farebných kruhov pri ktorom smer určili papuče.

      • Pesničkohry s Mirom Jilom: Čítať viac
      • Požehnanie tried MŠ

      • 11. 1. 2024
      • Aj tento rok sa konalo požehnanie tried a priestorov MŠ. V pondelok po vianočných prázdninách prišiel požehnať triedy don Peter Bučány.


      • Požehnanie tried MŠ: Čítať viac
      • Ozdobovanie stromčeka

      • 23. 12. 2023
      • V stredu 20.12. boli deti s pani učiteľkami ozdobovať stromček v kostole na Trnávke. Každá trieda si pripravila jeden druh vianočnej ozdoby, ktorou vyzdobili stromček. Ozdobovanie stromčeka sprevádzali spievaním vianočných kolied. Za odmenu dostali od saleziánov sladké prekvapenie.

      • Ozdobovanie stromčeka: Čítať viac
      • Vianočná besiedka

      • 23. 12. 2023
      • Aj tento rok si deti pod vedením pani učiteliek pripravili vianočný program o narodení Ježiša v Betleheme.

       Príbeh narodenia uviedli štyri sviečky: pokoj, láska,viera a nádej. Nechýbali anjeli, králi a samozrejme hlavný hrdinovia príbehu, Jozef s Máriou a malý Ježiško.

       Odkaz, ktorý nám zanechali sviece: "Plameň nádeje by nemal v našom živote vyhasnúť. Tak poďme spolu svietiť", nech ostane v našich srdciach po celý rok.

      • Vianočná besiedka: Čítať viac
      • Mikuláš

      • 12. 12. 2023
      • Šiesteho decembra do našej škôky prišiel Mikuláš s anjelom, ktorý deťom zahral krásnu melódiu na flaute.

       Deti mali s ich návštevy veľkú radosť. Mikulášovi zaspiavali koledy a pieseň k sv. Mikulášovi pri ktorej ich anjel sprevádzal svojou hrou na flaute.

       Mikuláš deťom odovzdal darčeky v eko balíčkoch.

      • Mikuláš: Čítať viac
      • Minizoo

      • 12. 12. 2023
      • V novembri nás navštívila Minizoo. Deti mali možnosť vidieť lesné zvieratká. Najviac deti zaujal ježko a jašterička.

      • Minizoo: Čítať viac
      • Zimná rozprávka

      • 28. 11. 2023
      • V piatok 24.11. zavítal do MŠ Mamy bábkoherec Margity Martin Žák s divadielkom Zimná rozprávka.

       Hlavným hrdinom príbehu bol malý škôlkar Jurko. Jurko nemal veľa kamarátov v škôlke, pretože nevedel rešpektovať potreby iných detí. Jurkov ocko požiadal naše deti o pomoc. Poprosil ich aby Jurka naučili slušne sa správať. Deti to Jurka naučili. V rodine škôlkara Jurka zavládlo šťastie a pohoda.

      • Zimná rozprávka: Čítať viac
      • Miro Jilo

      • 13. 11. 2023
      • Miro Jilo si pre deti pripravil pesničkohry zamerané na zmysly. Deti používali rôzne predmety ako farebné šatky, papier, papuče :), ktorými vyjadrovali rytmuts a mohli tak viac precítiť charakter a náladu hudobnej skladby.

      • Miro Jilo: Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
     • Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia BVS