• Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Detský vzdor
      • 25. 1. 2023
      • V utorok 10.1. sme v Materskom centre privítali Mgr. Máriu Kozelkovú PhD. Obohatila nás novým a konštruktívnym pohľadom na priebeh detského vzdoru i o to ako si s ním poradiť.

      • Detský vzdor: Čítať viac
      • Ozdobme si stromček
      • 20. 12. 2022
      • V rámci škôlkarskej akcie "Ozdobme si stromček" pani učiteľky spolu s deťmi pripravili vianočný príbeh v ktorom deti stvárnili Sv. rodinu putujúcu do Betlehema. Sv. rodinu sprevádzali zvieratká a anjeli ktorí na konci predstavenia zatancovali krásny tanček.

       Počas akcie "Ozdobme si stromček" rodičia spolu s deťmi piekli perníčky, zdobili vianočné pohladnice, vyrábali ozdoby na stromček a pochutnali si na výbornom detskom punči.

      • Ozdobme si stromček: Čítať viac
      • Bilaterálna integrácia
      • 15. 12. 2022
      • Materská škola Mamy Margity a OZ Mamy Margity zorganizovali prvú zo série pripravovaných prednášok, ktoré budú súvisieť s montessori výchovou a vzdelávaním, psychológiou a neurovývinovými terapiami. Cieľom týchto prednášok je rozšíriť obzory, ponúknuť náhľad do vzdelávania, ktoré aplikuje aj naša materská škola, pomôcť pri riešení ťažkostí, s ktorými sa možno stretávate pri výchove svojich detí.

      • Bilaterálna integrácia: Čítať viac
      • Mikuláš
      • 8. 12. 2022
      • Aj tento rok sme v škôlke MamyMargity, privítali Mikuláša, ktorý prišiel so svojím pomocníkom anjelom a darmi pre deti.

       Deti sa na Mikuláša veľmi tešili. Pripravili si pre neho pieseň, básničku a obdarovali ho aj kresbou, ktorou cheli vyjadriť vďačnosť, že prišiel k nám.

      • Mikuláš: Čítať viac
      • Poďakovanie
      • 7. 12. 2022
      • Poďakovanie.

       Milí rodičia,

       Veľmi pekne Vám ďakujeme za to, že ste nám pomohli obnoviť tradíciu pečenia vianočných koláčikov!

       Vďaka tejto veľmi príjemnej aktivite sme pre škôlku Mamy Margity nazbierali sumu 892,51 eur.

       Výťažok z predaja bude použitý na zníženie drezov v triedach, prispôsobiť ich detskej výške.

      • Poďakovanie: Čítať viac
      • Aktualizačné vzdelávanie
      • 21. 11. 2022
      • Aktualizačné vzdelávanie

       Začiatok tradície spoločných stretnutí

       Počas prvého novembrového víkendu sa pani učiteľky z dvoch materských škôl stretli počas aktualizačného vzdelávania Pedagogický prístup učiteľa vo výchovno-vzdelávacích postupoch v saleziánskom štýle výchovy a predchádzanie zla v preventívnom systéme dona Bosca.

      • Aktualizačné vzdelávanie: Čítať viac
      • Mini Zoo
      • 14. 11. 2022
      • Aj tento rok k nám prišlo Mini Zoo s lesnými zvieratkami. Deti tak mohli zblízka videť a pozorovať Ježka, Jaštericu, Slepúcha, Modlivku a Listovku.

      • Mini Zoo: Čítať viac
      • KNIHOBÚDKA Mamy Margity
      • 25. 10. 2022
      • Myšlienka vytvoriť KNIHOBÚDKU v areáli areáli Saleziánskeho diela na Trnávke v nás driemala už dávnejšie. Je výsledkom spolupráce troch organizácii pôsobiacich v tomto priestore.

       Vďaka tomuto projektu sa môžeme tešiť na letné čítania pre deti tak z Materskej školy Mamy Margity, ako aj z Materského centra Margarétka. Ku KNIHOBÚDKE má prístup aj široká verejnosť, ktorá si tu môže zaujímavé knihy nielen požičiavať, ale sa aj s dobrou knihou podeliť

      • KNIHOBÚDKA Mamy Margity: Čítať viac
      • Prerušenie prevádzky mš
      • 21. 10. 2022
      • Na základe prieskumu záujmu o umiestnenie detí v materskej škole počas jesenných prázdnin a z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí bude v súlade so školským poriadkom prevádzka materskej školy 28. a 31. 10. 2022 prerušená.

       Materská škola bude v prevádzke opäť od 2. 11. 2022.

      • Prerušenie prevádzky mš: Čítať viac
      • Brigáda
      • 10. 10. 2022
      • V sobotu 8.10. sa v areáli MŠ konala brigáda pri ktorej sa spoločnými silami vyčistili záhony a chodníky v okolí ihriska, vyupratoval domček na detskom ihrisku, vyšmirgľovali a natreli stolíky a bedne na piesok. Spoločne sme vypleli betónovú plochu v okolí ihriska. Na detskom ihrisku sa vysadili nové stromčeky a kríky.

      • Brigáda: Čítať viac
      • Dopravné ihrisko
      • 21. 9. 2022
      • Našu MŠ dnes navštívili policajti s prenosným dopravným ihriskom. Deti za oboznámili s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a s dopravnými značkami. Mohli si vyskúšať jazdu na kolobežkách počas cestnej premávky a tiež rolu chodcov.

      • Dopravné ihrisko: Čítať viac
      • Otvorenie saleziánskeho diela
      • 15. 9. 2022
      • Naše Rodinné centrum Mamy Margity si pripomenulo 5 rokov činnosti a začíname šiesty školský rok. V rámci celého saleziánskeho diela na Trnávke zvykneme školský rok slávnostne otvárať. Chcem vás teda pozvať na otvorenie nášho saleziánskeho diela, ktoré bude v sobotu 24.9. Všetky podrobnosti nájdete v prílohe na plagáte. Ponuka je pestrá, môžete vyskúšať aj preteky "salez race", už dopoludnia, ochutnať guláš, zaspievať si s Paľom Hammelom, alebo vyhrať v tombole. Verím, že sa uvidíme v sobotu na nádvorí saleziánskeho domu.

      • Otvorenie saleziánskeho diela: Čítať viac
      • Škôlkarské ihrisko
      • 17. 8. 2022
      • V školskom roku 2021/2022 OZ Mamy Margity získalo granty na revitalizáciu nášho ihriska vďaka Projektom zamestnancov cez Nadáciu Volkswagen Slovakia a Nadáciu ZSE.

       Vďaka ich finančnej podpore sme zveľadili priestor využívaný deťmi nielen z MŠ,ale aj zo širokého okolia a priblíži deťom svet enviromentálnej výchovy cez zážitkovú, bádateľskú i hravú formu.

      • Škôlkarské ihrisko: Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
     • Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia BVS