• Utorok

    Keramika 15.00 - 15.45

    Rytmizáčik 15.35 - 16.05

    Hudobno-pohybový krúžok 16.10 - 16.40

    Streda

    Angličtina 1 15.15 - 15.45

    Angličtina 2 15.50 - 16.20

    Štvrtok

    Atletika 15.00 - 15.30

    Športový krúžok 15.15 - 16.00