•     

                 3. trieda - Maky            2. trieda - Zvončeky       1. trieda - Nezábudky

               maky@msmamymargity.sk                 zvonceky@msmamymargity.sk            nezabudky@msmamymargity.sk